Informationer

Vilkår

Betaling
Når du opretter dig som bruger, oprettes der automatisk en konto hos Godskolemad.dk.
Ved indbetalinger via Dankort, MasterCard, Visa elektron, Maestro indsættes pengene på denne konto, og bestilling af mad trækkes herfra.
Indbetaling og håndteringen af pengene, er derfor et anliggende mellem brugeren og Godskolemad.dk.

Tjek din bestillinger
Når du har gennemført en bestilling, vil du se en faktura på skærmen.
Du er altid selv ansvarlig for at tjekke at det du har bestilt, er korrekt.
Du kan også altid se de bestillinger vi har registreret på siden "OVERSIGT - BESTILLINGER"

Levering
Levering sker på den skole, som du tilmelder dig, under registrering.
Maden leveres på den ønskede dag, der angives ved bestillingen inden den pågældende skoles frokostpause.

Reklamation
Skulle der mod forventning ske fejl i leveringen, og du har brug for hjælp straks, skal du kontakte din leverandør, for at se om de kan hjælpe dig her og nu.
Derudover skal du hurtigst muligt sende en mail angående hændelse til Godskolemad.dk, så vi kan håndtere reklamationen og få undersøgt sagen.
Reklamation skal ske samme dag eller senest 2 dage efter hændelsen.
Du kan finde kontaktinformationer for både leverandør og Godskolemad.dk på siden "KONTAKT", når du først er logget ind.

Fortrydelsesret
Modsat normal handel på internettet, er der er ingen fortrydelsesret for madvarer, der er købt på internettet.

Udbetaling af beløb på konto
Indestående på kontoen kan udbetales mod et gebyr på 10 DKK.
Du må dog først udfylde en formular.

Registerpolitik
Alle personlige oplysninger vi modtager om dig som bruger, behandles fortroligt og udnyttes ikke på nogen måde til andre formål.
Vi registrerer alle dine handler.
Informationer om disse, videregives kun til leverandøren, i forbindelse med produktion og levering af dine varer, eller reklamation.
Du kan altid selv rette i dine personlige oplysninger under din profil.
Leverandøren har ikke adgang til dine personlige informationer, men kan fra vores hjemmeside sende vigtige mails, hvis dette ikke fravælges.
Hvis ordningen er tilkoblet din kommune som yder kommunalt tilskud, vil kommunen have adgang til nødvendige data for at kunne bevillige og håndtere tilskuddet.
I tilfælde af at kommunen bliver underlagt revision vil de på forlangende kunne bede om at få udleveret dokumentation for alle handler i en periode.

Sikkerhed
Bestilling på siden foregår via en sikker internetforbindelse.
Alle betalingstransaktioner foregår ved en sikker forbindelse til en betalingsgateway.
Derfor har vi ingen adgang til de kort oplysninger, du indtaster.
Det er dog vigtigt, at du beskytter dine adgangsinformationer til systemet, så andre ikke kan købe i dit navn.

Priser
Priserne styres af jeres leverandør.
Alle priser angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms, med mindre din ordning er momsfri.
Der opkræves et mindre ordrehåndterings gebyr ved hver bestilling.
Dette gebyr er udregnet så det ca. dækker en del af de udgifter vi har i forbindelse med håndtering af ordren og drift af systemet.

Indestående på konto
Det indestående som af brugeren optankes på kontoen, er gyldigt i en periode på 12 måneder, regnet fra den dato hvor optankningen finder sted.
Brugeren er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen, og få udbetalt indestående restværdi af det optankede på kontoen.
Opsigelsen skal dog fremsættes inden 12 måneder efter gyldighedsperiodens ophør.
Benytter brugeren ikke sin ret til opsigelse, vil kontoen blive lukket og indestående herefter blive slettet.
Bemærk at optankning er når der indbetales penge på kontoen uden køb af varer, eller når der i forbindelse med køb af varer indbetales et højere beløb end varernes pris.

Brugernes ansvar
Brugeren er selv ansvarlig for at tjekke at bestillinger og betalinger er accepteret af systemet. Dette gøres på menuen "OVERSIGT".
Brugeren vælger ved oprettelse selv brugernavn og adgangskode.
Disse informationer giver adgang til at købe for eventuelt indestående på konto.
Godskolemad.dk har ikke umiddelbart kendskab til brugerens adgangskode da denne gemmes i krypteret form.
Det er brugerens ansvar at beskytte sine bruger informationerne og Godskolemad.dk kan ikke stilles til ansvar hvis disse informationer benyttes af andre end brugeren selv.
Har du mistanke om at dine bruger-informationer er kendt af andre, kan du ændre dit password på siden "Konto -> Min Profil"

Information om kontakt og ansvar
Godskolemad.dk er formidler af skolemad.
Betaling, administration samt kontakt og support til brugere varetages af Godskolemad.dk.
Det bemærkes, at Godskolemad.dk og de skoler, som benytter sig af systemet, naturligvis har stillet krav til den enkelte producent vedrørende udbud, kvalitet og leveringssikkerhed.
De producenter, der fremstiller og leverer skolemaden, er selvstændige erhvervsdrivende, og skal være godkendt af fødevaremyndighederne, og dermed underlagt dennes egenkontrol programmer.
I det omfang du som bruger ønsker at klage over madens kvalitet, skal du gøre dette direkte til din leverandør. Sendes klagen til Godskolemad.dk, vil vi videresende din klage til leverandøren.
I det omfang den enkelte leverandør ikke generelt overholder kvalitets- og leveringskriterierne, vil den leverandør blive udelukket fra systemet, og Godskolemad.dk vil naturligvis arbejde for, at der tilknyttes en anden underleverandør til at opfylde børnenes behov for god og nærende skolemad.

Godskolemad's ansvar
I det omfang det kan påvises at Godskolemad.dk foretager fejlberegninger i leverancen af mad, eller indestående på konto, vil det pågældende beløb blive tilbageført til brugerens konto. Der kan ikke rettes krav om anden form for erstatning i sådanne tilfælde.

Godskolemad.dk er ikke ansvarlig for tab som skyldes:

  • nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, uanset om det er Godskolemad.dk selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
  • svigt i Godskolemad’s strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)

Ved system-nedbrud, og forhold der ikke direkte skyldes forhold hos Godskolemad.dk henledes opmærksomheden på at der ikke kan rettes krav mod Godskolemad.dk.

Ændring af vilkår
Godskolemad.dk forbeholder sig ret til at ændre handelsvilkårene, med binding for alle eksisterende brugere. Alle væsentlige ændringer varsles på hjemmesiden 4 uger i forvejen.